loading

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дана Політика конфіденційності персональних даних (надалі – Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку ТОВ «ХАТ НЕТ» може отримати про Користувача під час використання даного сайту, а також будь-яких програм і продуктів, розміщених на ньому.


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1. «Адміністрація сайту» - це уповноважені співробітники управління сайтом, що діють від його імені, які організовують та/або здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії та/або операції, що здійснюються із персональними даними.
1.2. «Персональні дані» - це будь-яка інформація, що стосується прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб’єкту персональних даних).
1.3. «Обробка персональних даних» - це будь-яка дія (операція) або сукупність певних дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.4. «Конфіденційність персональних даних» - це обов’язкова для дотримання Адміністрацією сайту вимога не допускати їх умисного поширення та/або розголошення без згоди суб’єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.
1.5. «Користувач сайту (надалі – Користувач)» - це особа, яка має доступ до сайту, за допомогою мережі Інтернет та використовує даний сайт для своїх цілей.
1.6. «Cookies» - це невеликий фрагмент даних, відправлений веб-сервером і зберігається на комп’ютері Користувача, який веб-клієнт кожен раз пересилає веб-серверу в HTTP-запиті при спробі відкрити сторінку даного сайту.
1.7. «IP-адреса» - це унікальна мережева адреса вузла в комп’ютерній мережі, побудована за протоколом IP.


2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


2.1. Використання Користувачем даного сайту означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності, Користувач негайно повинен припинити використання даного сайту.
2.3. Дана Політика конфіденційності застосовується лише до даного сайту. Адміністрація сайту не контролює і не несе відповідальності за сайти третіх осіб, на які Користувач може перейти за допомогою посилань, які доступні на даному сайті.
2.4. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.


3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ


3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов’язання Адміністрації сайту щодо умисного нерозголошення персональних даних, які Користувач надає по різноманітним запитам Адміністрації сайту (наприклад, при реєстрації на сайті, оформленні замовлення, підписки на повідомлення, тощо).
3.2. Персональні дані, дозволені для обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення спеціальних форм на сайті і зазвичай включають в себе таку інформацію:
● прізвище, ім’я, по-батькові Користувача;
● контактний номер телефону Користувача;
● адреса електронної пошти Користувача;
● місце проживання Користувача;
● адреса надання послуги та інші дані.
3.3. Адміністрація сайту також докладає зусиль щодо захисту персональних даних, які автоматично передаються в процесі відвідування сторінок даного сайту:
● IP-адреса;
● інформація з cookies;
● інформація про браузер (чи іншої програми, яка здійснює доступ до сайту);
● час доступу;
● адресу відвіданих сторінок;
● реферер (адреса попередньої сторінки).
3.4. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до сайту.
3.5. Сайт здійснює збір статистики про ІР-адреси своїх відвідувачів. Дана інформація використовується з метою виявлення і вирішення технічних проблем, для контролю коректності проведених операцій.
3.6. Будь-яка інша персональна інформація не обговорена вище не підлягає навмисного розголошення, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2 і 5.3 цієї Політики конфіденційності.


4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА


4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використовувати в таких цілях:
● ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення та/або укладення Договору;
● надання Користувачеві доступу до персоналізованих ресурсів сайту;
● встановлення з Користувачем зворотного зв’язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання сайту, надання послуг, обробки запитів і заявок від Користувача;
● визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства;
● підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем;
● створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач надав згоду на створення облікового запису;
● повідомлення Користувача сайту про стан замовлення;
● обробки і отримання платежів, підтвердження податку або податкових пільг, заперечення платежу, визначення права на отримання кредитної лінії Користувачем;
● надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов’язаних із використанням сайту;
● надання Користувачеві з його згоди оновлень послуг, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, розсилки новин та інших відомостей від імені сайту або від імені партнерів сайту;
● здійснення рекламної діяльності за згодою Користувача;
● надання доступу Користувачеві на сторонні сайти або сервіси партнерів даного сайту з метою отримання їх пропозицій, оновлень або послуг.


5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ


5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмежень терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам в рамках Договору публічної оферти.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади тільки на підставі та в порядку, встановлених чинним законодавством України.


6. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Користувач зобов’язаний:
● надати коректну і правдиву інформацію про персональні дані, необхідну для користування сайтом;
● оновити або доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни даної інформації;
● вживати засобів для захисту доступу до своїх конфіденційних даних, що зберігаються на сайті. 6.2. Адміністрація сайту зобов’язана:
● використовувати отриману інформацію виключно з метою, що вказана в п. 4 даної Політики конфіденційності;
● не розголошувати персональні дані Користувача, за винятком п.п. 5.2 і 5.3 цієї Політики конфіденційності;
● здійснювати блокування персональних даних, що відносяться відповідному Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника або уповноваженого органу з захисту прав суб’єктів персональних даних на період перевірки, в разі виявлення недостовірних даних або неправомірних дій.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. Адміністрація сайту несе відповідальність за умисне розголошення персональних даних Користувача відповідно до чинного законодавства, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2, 5.3 і 7.2 цієї Політики конфіденційності.
7.2. У випадку втрати або розголошення конфіденційної інформації, Адміністрація сайту не несе відповідальності, у разі якщо конфіденційна інформація:
● стала публічним надбанням до її втрати чи розголошення;
● була отримана від третьої особи до моменту її отримання Адміністрацією сайту;
● була розголошена зі згоди Користувача.


8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


8.1. До моменту звернення до суду з позовом щодо правовідносин між Користувачем та Адміністрацією сайту, обов’язковим є попереднє пред’явлення претензії (письмової пропозиції щодо врегулювання спору в добровільному порядку).
8.2. Отримувач претензії протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дня отримання такої претензії письмово повідомляє заявника про результати розгляду претензії.
8.3. У випадку недосягнення згоди, спір буде передано на розгляд судовими органами у загальному порядку відповідно до чинного законодавства України.
8.4. До даної Політики конфіденційності та відносин між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.


9. ІНШІ УМОВИ


9.1. Адміністрація сайту залишає за собою право вносити зміни до даної Політики конфіденційності без згоди Користувача.
9.2. У випадку зміни, нова Політика конфіденційності набирає чинності з моменту її розміщення на даному сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.
9.3. Всі пропозиції та/або запитання по даній Політиці конфіденційності слід повідомляти на електронну пошту info@xat.net.ua.