loading

IT-аутсорсинг

it-atsorsing Інформаційні технології - це сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу. З впровадженням інформаційних технологій в усі сфери діяльності виникла необхідність у фахівцях, які б здійснювали контроль і обслуговування ІТ-систем та забезпечували б стабільність робочого процесу. Одним з варіантів є організація власної ІТ-служби, однак, утримання в штаті ІТ-фахівців вимагає серйозних фінансових витрат. Кращою альтернативою в сучасних умовах вважається аутсорсинг ІТ - звернення до сторонніх фірм для обслуговування IT-інфраструктури. У залежності від цілей і масштабів роботи фірми-аутсорсери здійснюють контроль або всієї ІТ-інфраструктури, або групи ІТ-сервісів (вибірковий аутсорсинг ІТ). Переваги аутсорсингу IT в порівнянні зі створенням власної ІТ-службою очевидні. У першу чергу, це оплачувати за договором безпосередньо отримані послуги, що значно нижче витрат на обслуговування ІТ-інфраструктури, так як вартість послуг нижче, ніж оплата праці штатних фахівців. Завдяки спеціалізації виключно на сфері ІТ-технологій, працівники аутсорсингових фірм мають найвищу кваліфікацію і чималий досвід.